Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


門之供盛民有蕩産而不能供其費者焦君之始識

予與予之聞君之名予時冠昏未乆也今旣踰中身

冉冉老矣而君之殯肂在堂猶不得以首于丘也而

又不得予銘則齎恨何極遂良之請則死者之心也

予不敢辤君諱㢲之五世祖父自彭徙嘉之夾江曽

大父日成大父松父昌彦官從政郎取藺氏生二男子

君其仲也蚤明晤能自力於學淳熈元年始舉于禮

部旣挫愈勵貫通古今論說經子有詩緫有易原有

曾子解宣城孟誠之綸乆仕于蜀得君于劉文節公

宰藩持節必招之與居主賔欵繹凡可以進賢揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)

伸逹幽枉者未嘗隱情惜巳也畜厚思渾有志當丗