Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


新都令郭方叔黄中控于提學司請諭有司毋以是

取人將自科舉取舎以杜其漸士聞風丕變正學得

不泯經史傳記諸子百氏皆甞校讎鉤纂益昌之亂

委于兵火今僅存者讀書日記二十卷雅稾十卷繇

江中庸大學講義二卷嗚呼嘉父所志所學葢將以

千載自期行方而氣和見義必爲視人有不𫉬必起

而援之其曰果善葢𠃔蹈焉世率以學行詞章吏事

(⿱艹石)不相渉葢曰格物窮理修身齊家者動必古訓關

於事倩爲詞章必迂爲吏事必䟽號曰文士曰能吏

雖不學無行不害也不知今之爲學夐與古異今之

文古所謂辭今之政古所謂事今之才則古所謂侫