Page:Sibu Congkan1256-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-18.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


相須精神玄足體不立則性無以行精不藴則神無

以發余心異之因相與推明本始究極分際勉之以

聖賢之正葢語移日不能休以是始信君之所蓄者

厚而世不能以盡知之也十七年冬君之子巽宗忽

以書抵余于京曰先君以四月啓手足于遂不肖

孤無以顯𫾻厥考今葬有曰敢以識墓爲請嗚呼其

信然邪將俟後期以追前語而忍銘君之墓也君字

平仲資醇實不事華飾宗正爲淳熈朝士舊聞遺獻

尚多接識而君得周旋其間况以尚書郎勾公昌㤗

爲之舅劉文節公光祖爲姊之夫聞見熏濡趍嚮端

正㑹科舉不利以宗正任爲迪功郎監嘉定府酒務