Page:Sibu Congkan1305-劉克莊-後村先生大全集-48-17.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


善之報將先諸道采 而受上賞矣何待四牡之遄

歸哉可

   右武大夫左領軍衛將軍知無為軍節制軍

   馬吳日起乞將景定元年三月三日隨太丞

   相行府於蘱草坪殺賊功賞封贈父母

蘱草坪之捷與前代之赤壁舎淝水南渡之采石皂角

林相望於千載凡從丞相於是行者論功行賞有差

爾子日起獨請以其官贈父封母夫敵愾忠也榮親

孝也爾有子而我亦有臣矣可

   朝請大夫試尚書兵部侍郎洪勲磨勘轉朝