Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


廢呻吟絫月又不能就一字惟古詩有大序有小序

蘭亭詩右軍為序桃李園詩太白為序石鼎聨句退

之為序聚衆作而一人序之其來舊矣傳曰木水之

有夲原肅翁之有本原者乎然則孰為本肅翁以詞

賦魁天下集英對策第四而無務色無驕志小心問

學謙虚求益此本也孰為原夫泉民俗富饒賈胡走

集之地仕者鮮不染指肅翁居其間獨不為珠犀㸃

涴此原也本盛則末華原澄則流清盖清者可以範

俗華者可以餙治矣

   張尚書集