Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


固也客曰昔人有言唐文三變詩然亦故有盛唐中

唐晚唐之體晚唐且不可廢奈何詳汴都而畧江左

也余矍然起謝曰君言有理乃取中興以後諸篇五

七言各𨕖百首内五言最難工前𨕖猶有未滿人意

者此編則一一精善矣窮鄉無借書處所見  取

狹可恨惟此一條爾至于江湖諸人約而在下姜䕫

劉翰趙蕃師秀徐照之流自當别選客曰文鑑可併

續乎余曰以俟君子


後村先生大全集卷之九十四