Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/142

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宋宣獻謂世掌書命者惟唐新昌楊氏及見其子而

晁氏⿰糹⿱𢆶匹之叔用以文章荘為曾大父以文元公為高

祖家藏至二萬卷 --卷(⿵龹⿱一龴)故其子孫焠掌勵志錯綜藻繢之

皆以文學顯名余嘗從叔用商近朝人物嘉文章善

行朝章國典禮文損益靡不貫洽以詩鳴者豈叔用

之志也哉雖然叔用既已油然棲志于林澗曠逺之

中寓事冩物形於興屬淵雅踈亮未嘗為悽怨危憤

激烈愁苦之音其於晦明消長用舍得失之際未嘗

不安而樂之也嗚呼所謂含章内奥而深於道者非

耶秦漢以來士有抱奇懐能流落不遇往往燥心汗