Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


捐将國兮巨貲千丈兮将合一簣兮忽虧憤前勞兮

虚  下從兮沉纍由治平兮至今民奉嘗兮不衰

月夕兮花朝原野兮融怡彷彿兮若有覩紛紅繖兮

繡旗里人兮告語錢媛兮出嬉春潦兮秋濤天澤兮

渺瀰羣擢夫兮歌呼千神炬兮合離老農兮扣稽錢

媛兮䕶陂昔童稚兮聞見恐耄荒兮軼遺烏虖千載

而下豈無蔡雍兮有感斯碑

   恊應李長者廟記

陂始于錢夫人成於李長者非一家一人之私言也

初錢陂既壊有林茂才者接為之今元豐橋有遺