Page:Sibu Congkan1385-王惲-秋澗先生大全文集-24-11.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


治民未有不正而格官孰有不順而穆者乎于斯之

際當官者固未睱以清心省事為軄而守正從新何

甞有時不可之聞哉大凢人之心公而有恒徳者苟

事有可為必為之不怠詎肯以歳月去留容其心於

間哉今斯役之作惟其若然故能於共億鞅掌外又

復興滯𥙷弊如此可謂賢也巳既卒事來丐文於余

邦大夫之賢者方事之以相勉况郷國盛事其敢

以不敏辝於是乎大書于石庸告來哲抑又知公等

必葺之意云至元廿六年歳在巳丑五月日記

    郭氏挹翠樓記

共人郭子忠起書樓于所居之西市以地形爽塏髙

甫㝷丈而有縹緲飛動之𫝑既落成來丐名與記予