Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    雪堂上人集𩔖諸名公雅製序

雪堂上人禪悅餘暇樂從賢士夫游諸公亦賞其爽

朗不凢略去藩籬與同形迹以道義定交文雅相接

故凢有營建游謁或懇爲紀述或贈之詩引三十年

間累至數百篇非好之篤求之切安能致多如是𫆀

廼自諗曰綾標玉軸藏之篋笥銀鈎翠琰列諸廊廡

焚香煑茗玩味者有時拂拭塵埃披讀者有數不若

纂爲一編刋之板木用廣其傳遂詣秋澗翁以序引

爲請予詰之曰夫浮屠氏一生死外形骸百年斯丗

電露起滅事業功名一歸虚寂而後已今吾輩旣以

不朽計實其空無復欲申衍微義其說何居師曰在

吾教法中凢嚮善積行述賛偈爲之證據今某踵鴈