Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


君子悉其聦明致其忠愛而盡心焉在唐虞三代之

際風俗淳教化備巳有輕重適冝欽恤哀矜之感况

肺石雪𡨚𣗥林夜哭之後哉此疑獄折獄等集所由

作也大都路緫管府推官李君威卿少習城旦書以

儒術飾吏事復取經史子集下逮百家之說凢関於

刑憲者撮其機要纂而從𩔖先之以歴代法令輕重

㳂革著明其體継之以聽断節目之詳彰施其用凢

三十二門名曰嘉善録一日携示秋澗翁懇題其端

予雖衰耄𮌎中耿耿尚在士有好學而兼善者廼喜

聞而樂道之自政教陵遅獄辝繁閧事至持難手有

未易措者故軄任推理衆爲抵諱然恊中輔治之具

雖聖人視之為切務者孜孜焉存心而盡意可謂超