Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


是𡻕秋七月上旬二日秋澗翁謹述

    崇真萬夀宫都監馮君祈晴詩序

大都辛丑夏仲暑雨大作霖𩆍不輟至五旬之乆泥

𡍼坎塪車馬不通潢潦㳽漫浸貫川澤小民咨怨農

夫告病崇真萬夀宫都監石泉馮君乃謀於道衆曰

吾輩奉正一法以祈禳為業覩其如是雖不吾以安

可坐視而弗救𫆀於是致齋㓗肅儀物𥸤告穹蒼飛

檄諸部懇以七日為開霽之度及期果六丁歛虐曦

馭騰光士庶𫉬覩天日晴明之快免昏墊䧟溺之苦

於是羽客儒流咸作詩賛揚湖廣儒學提舉戴月澗

以序引見属戴交乆情欵有不能已者廼題數語姑

塞其請予甞讀洪範九疇觀天人相感之際随所召