Page:Sibu Congkan1386-王惲-秋澗先生大全文集-24-12.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


扵焉而不擇其有用而致力乎無用及其志與年邁

悲嘆窮廬尤其世之不我用跡惑矣衍賤生無用說

    庭芝評郝奉使文

李庭芝見郝奉使文字謂陳月觀曰陵川固才髙學

愽韓文未甚熟耳余甞度之韓文卋𠩄重者其

要非一今李之扵郝𠩄以云云者正以韓豊而不踰

一辭約而不失一字郝之返是者極多不然是擇焉

不精明理未至𮦀以非聖之言故也

    崖公厲鬼事跡

故荣禄大夫平章政事御史中丞領侍儀司崔公遺

言曰人秉四大假合而爲生踐履五常而爲用有偏

於學佛者溺扵儒各執其一偏𠩄以學者兩不淂