Page:Sibu Congkan1389-王惲-秋澗先生大全文集-24-15.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


諸人里中以善人稱之二親甞卧疾治療罔効府君

曰甞聞人之肌肉可愈困瘵於是黙刲股肉雜它■

進之服之果良愈旣而父目病幾於凝盲府君又以

舌日䑛其睛無幾頓還舊𮗚邑里稱嘆以爲孝感所

致云甞以事之保暮行通衢間蹵得白金一巨餅■

幣百餘緡詰旦持坐𫉬所候求訪者失主至物色■

不妄即付之至於牟子錢貧不克償者率折其劵■

貸自是孝廉之名軒著燕保間當途者聞之以謂不

茍於得可以臨財厲俗用薦檄充保定務啇𫞐次■

寳溢堝監支納益用心稱物極平施之方公私俱有

頼焉至元十三年以疾考終牖下享年七十有八董

氏其三代皆竁寳坻故塋至公始徙家武清之大定