Page:Sibu Congkan1418-袁桷-淸容居士集-16-08.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其悲離感愴不在扵仕進故其意念殊絶

搜竒抉幽樂天以俟命而㑹稽號為南鎮

将騁懐以攄其所尚故今之言㳺山水實

自㑹稽始繇是而降㳺者益廣而専牧守

之任者得兼有而畢具矣元微之以觀察

使鎮㑹稽所辟幕客皆知名士號為絶倡

後人作為蓬萊閣盖取微之詩語唐宋鉅

作悉刻于其上雲内王侯叔能父蒞是邦

政簡訟平百廢俱飭復閣之舊廼曰昔之

諸賢意必有在登斯閣也將見夫同寅之