Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


也為文邃古不雜異説手抄口講更㒒不

能以盡孝悌遜讓知其出自然也先生諱

蒙郷字景正生而奇頷秀目七嵗善屬文

年十二入國子學通春秋周官經復兼詞

賦江文忠公萬里常叅政挺時為大小司

成器待之咸淳元年登進士第授迪功郎

復州景陵縣主簿吕少保文德帥鄂檄入

幕吕命先生勉蜀帥温和解正陽圍温疑

吕猜阻不肎發㣲語撼之即就道凢所需

器物一夕以辦温實先公帳下校卻立曰