Page:Sibu Congkan1443-虞集-道園學古錄-12-09.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於爼豆之設未便請如國子監廟制皆塑像坐食爲宜臺端

唯而從之相継以就其功者則御史蒼閭李伯述何執禮李

中蔡明安逹你諸君子也於是陜西行省西行臺各率其属

出俸以爲之先 豫王王相府鞏昌帥府怯憐屯田二緫管

府下至郡邑之吏好義之士聞風𭄿助者相續四月命工度

材各給其直工傭之費稍廪之給凡爲鈔貳萬緡如民間之

通工易事無官府之⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾是以明年八月告成而民不知有是

役也四年二月官又給費脩石經廊廡五年夏御史李中又

計斈廩之贏修神厨倉屋更衣之室及提斈官𪠘冬御史蔡

明安達你更建檽星門是年李御史廵行西道得豪民所侵

學田五十餘頃刻石著其疆畔租入之數以𢌿之斈官六年

御史爕理⿰氵専 -- 溥化司𢋸以爲斈校之政旣修風紀之效爲大使

斈生姜碩以其亊來徴予爲文以爲記噫前有徐公之文在