Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


見精識去丗俗淺陋之說逺甚而先生支餘之學盖不止此

其進學之途轍首見於私録二卷而心術之精微文集具可

攷見平日議論門人各有紀述識者有所擇焉嗚呼先生往

矣其可得而見者經學文字之傳於丗者也至(⿱艹石)厲如秋霜

煦若春日論說如江河之淵源沾漑(⿱艹石)雨雲之敷沛親切者

如劒之就礪薫陶者如飲之得醇望之而心服即之而氣融

比之求於言語文字之㣲者其感化疾矣不幸天不憗遺文

星下墜後死者不得有與於聲光然而自昔賢者所可見於

後丗者亦頼此而巳矣烏乎天乎集之先君子長先生四歳

有交友之誼自㓜侍側以聆其緒餘晚仕於 朝甞從先生

之後帰田之日先生巳去丗數月盖深嘆其有不可得聞者

𥨸叙所知之萬一以告方來之學者謹繕冩上之 國史太

常使君子有所考𮗚焉至元改元十有二日朔奎章閣 侍