Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


君子偕來言𮗚言依誨言周詳虗至实歸慨然歸欤爲丗楷

則折𠂻群言以究聖極天錫眉壽安和聦明修辭正經於昭

具成及門之徒景附聲合天不憗遺嚮𡘜交怛昔我先君來

寓兹邑取友定交寔尚道德小子不敏𥨸聆緒言粗兹有聞

敢昧其原沗位于

朝每踵先覺承之滯留詎曰能學自江徂燕厥里五千琅琅

𭔃詩意速我還属罹多故得歸孔後卒業之志竟不能究木

壞山頽後死之悲一觴寓哀匪𡘜其私嗚呼哀哉尚饗

    𥙊孫履常文

維元綂三年歳在乙亥正月甲申朔十日癸巳前奎章閣侍

書學士翰林侍講斈士通奉大夫知制誥同修 國史虞集

謹遣從子國子生豈致清茶之奠于 近故臨川隠君澹軒

孫先生履常甫之靈曰嗚呼前年癸酉歸自京師哭學士呉