Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


文學之吏薦辟相望終身不爲之動先生無妄交而學士大

夫過郡無不求見焉故楚國程文憲公見知於

丗祖皇帝凡所薦引起家臺閣風憲者數十人而甞貽書於

先生曰臨川士友及門者踵相接也獨相望足下耿耿如玉

人而不可得見程公好賢聞天下而先生待之猶如此則其

爲人可知巳郡人尊德而尚出謂諱漸府君曰東齋謂校勘

君曰石泉二禮君曰西泉謂先生曰北齋皆因所居而稱之

不以官不以字盖其士風之美者乎先生諱定翁字仲谷弱

不好弄儼然如成人自長至老衣冠以居寒暑不懈讀其遺

書保其先業以長子老孫不求贏餘以自廣而族人子弟婚

嫁䘮葬竭力以𦔳之宋亡時有故淳安令平山曽子良退居

其郷先生從之游其要以爲求聖賢樂處崇仁甘泳中夫者

以雋邁而能𨼆以其卓識髙志悉寓於詩自以爲人莫之及