Page:Sibu Congkan1451-揭傒斯-揭文安公全集-4-4.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𥘉郡縣及兵家共掌都江之政延祐七年其兵

官奏請獨任郡縣乃以其民分治下流諸堰廣

其増脩而大其役民苦之至是復合焉常𡻕𫉬

水之用僅𢾗月堰輙壊今雖縁渠𠩄置碓磑紡

績之䖏以千萬計四時流轉而無穷其始至都

江水深廣莫可測忽有大洲湧出其西南方可

𢾗里人淂用事其間入山伐石崩石已滿随取

而足𠩄向皆然蜀故多雨自𥘉役至于工畢無

雨雪故力省而功倍而民不知劳若有相之者

亦其忠誠𠩄感如此致使天子賜酒之使相望