Page:Sibu Congkan1461-黃溍-金蕐黃先生文集-12-04.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


聲辟河東憲吏分讞属郡大同獄囚雖重辟皆自以不𡨚用其

使程公薦入察院佐御史監治和林正色不阿以嚴見憚楊州

民家子訴𬒳賣爲奴巳三易主御史以淮人多詐叱去之公曰

詐則論如律安可寘不問㢤訊之果良民也浙西大猾聚愚民

服僧衣復自號白雲宗以别於釋氏衆至數萬依權貴冒名爵

州縣莫敢誰何㑹其姦利不法事覺廷議以禮部侍郎髙公往

鞠之求諸曺史善持文墨者得公於户部與之俱公凡五往返

于亰師乃克以具獄上奪其印章省𠩄置官府没入貲産以鉅

萬計出其詿誤及良家子女數百人陞掾樞宻軍校當襲父職

有十年不得調者悉舉行之俄有 賜公弓矢及它服用之

物俾従樞臣出行北𫟪還朝爲中書掾同列以尚書省權𫝑𠩄

在争趨之公不爲動尚書省罷首命公鉤考其詮選之濫而𨤲