Page:Sibu Congkan1464-黃溍-金蕐黃先生文集-12-07.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


世祖皇帝歴事

成宗

武宗

仁宗三朝尤𬒳寵遇終扵某年公年十有一以近臣子入侍

仁宗特受承直郎長秋寺丞秩滿以奉議大夫居舊職小吏以

公年少事有不關白而擅行者公立黜之由是人知𠩄嚴憚

文宗時拜監察御史進階亞中大夫首劾中書平章政事明理

董阿不可共政及其子閭閭不可入察一日之間傳  上旨

慰諭者三而公守正不移時方議𠕋  皇后公言  陛下

已  詔天下讓位于  大兄今立  后是與  詔自

相違也  上嘉其直賜金織文幣以旌之  后聞之亦有

金幣之賜遷同知隆禧緫管府事太師太平王枋國公奉