Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其用察言以求其心以誠諸身以措諸其事大之用

天下國家小之爲天下國家用頋不𦍒不得見帝王

之全書𦍒而僅存者又不𦍒有荖誤異同附㑹破碎

之失𦒱論不精則失其事迹之實字辭不辨則失其

𠩄以言之意書未易讀也燼扵秦灰扵楚鉗扵斯何

偶語挟書之律久之而伏生之耄言僅傳孔氏之壁

蔵復露伏生者漢謂今文孔壁者漢謂古文頋伏生

齊語易訛而安國討論未盡安國雖以伏生之書𦒱

古文不能復以古文之書訂今文是以古文多平易

今文多艱澀今文雖立學官而大小夏侯歐陽又各

不同古文竟漢丗不列學官後漢劉陶獨推今文三

家與古文異同是正文字七百餘事𭈹曰中文尚書