Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為宜而其地則故属之公子出後劉氏者矣劉氏子

鼎遂奉之以窆凡具塼甓仞竁穴徴工傭興番鍤其

費一出扵溍而不以諉諸其弟溍有禄食故也丁氏

世家呉興之安𠮷儒林府君之祖諱曄卒官中大夫

太府少卿揔領淮東軍馬錢粮父諱伯乕卒官朝散

郎淮東制置大使司幹辦公事二公慶元丙辰嘉㝎

癸未進士也儒林府君𥘉莁主南陵簿故公生南陵

廨舎兵後丁氏家廢公往奉儒林府君及其兄将仕

郎仁東来為嫁其稚妹而孝養府君与将仕終其身

春秋家𥙊則别為位以祀丁氏之世曰吾以一身為

二姓祭主禮固如是也吾子孫其謹識之某少辱公

之知遂得与溍㝎交文字間而皆坎𡒄不偶扵時及