Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


載君偕往章江之曲官飡雖薄亦有梁肉㸔㺯三孫

嬉戯相逐時莭伸眉𥬇言謖謖小君之封竉數華縟

自君得之如藝斯熟履泰由約藏昭扵伏神埋在茲

闇者莫燭滿秩来㱕曰投倦𠯁易著幽貞詩歌邁軸

期与君同料理松菊庻幾衰晚各保胡福天既厚之

又奪之速俾君不遐由我罪酷暁案孤憑宵齋獨宿

孰視我䄄孰調我餗夢啼成魘淚漬祍褥人生如電

曽不轉瞩盛衰相尋何有贏縮翳翳夕隂𨺚𨺚朝旭

究觀其終穜不及稑君以艱生之死不黷歛有棺衾

蔵有畚築児雖未立尚繫昭穆㱕全之義君則何恧

惟是貧家動若溼束六易暑霜僅終埋玉茲⺊新阡

荆山之麓奉君𭕒⿱穴之 -- 窆車巳載輹牢脩在莚别君一哭