Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尤肆力于學凡天文地形禮樂刑法田乗兵謀隂陽

律暦靡不研究其微以充極扵用甞出㳺杭都諸公

貴人争相引重及進牽制𢷬虚之筞輒弗售謝歸迨

其阽危廼思其言之有味而以迪㓛郎史館編校起

之則巳不及扵用矣㫄郡嚴𨹧嚴先生舊隱䖏故有

釣㙜書院宇棟雖具誦絃久絶郡守雅聞先生之賢

而竊敬之致書奉幣厚禮来聘将脩文憲上蔡故事

其書曰此邦之士知尚儒術久矣而義理之作興不

䏻貸夫利欲之汨沒釣㙜之有書院正𠩄以崇名莭

而張雅道况其地靚深幽夐士習于此果䏻專一其

志向而以讀書脩業為事其扵𮗚感興起之誠有不

能巳先生倘能嘉念後進幡然而来扶世善俗㓛豈