Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


小人吾見邵武咸以道義相高而人人有鄒魯之風不必

擊斷𬷮猛以成二千石之理者非君而孰與于此乎君往

哉母從謂入官逺徼利而轉階之速云邇其行也取道呉

淞之士咸為歌詩以餞而余適會于其鄉人張彦明𠩄且

介彦明徴余序故序之卷首云至正九年四月四日

  送江淛都府吏倪光大如京師序

自成周選士之法廢士有逸而他出焉者吏道滯於儒者

目吏為俗流於吏者目儒為迂二者始相兵而不相謀矣

漢唐士有起自書佐卒吏至名宰相如曹蕭輩者固不可

望十一于千百且以今吏言之例限七品秩復開以四品

而不次登顯融者往往列八位而不斟也(⿱艹石)者起恪守陳