Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亦杜史之流歟逢本山澤之士其澹泊聞静是其本状而

有春秋屬比之教故予亦云春秋之詩也採詩之官苟未

廢也則梧溪之春秋得以私目託也不然何其屬比于冊

者班班乎其無諱若是也訂其格裁則有風流俊采豪邁

跌宕不讓責介威武之夫者兼人之長亦頗似杜吁代之

𠞰故碊餘欲傳於世稱為作人而逢詩不傳吾不信也至

正十九年冬十一月初吉序

  齊藳序

詩之厚者不忘本也先民情性之正異乎今之詩人曰某

體亡朝體杜夔州孟襄昜李西崑也安識所謂推本其自

者哉高唐盧昇氏三盧相家荘惠公之孫也十三善為詩