Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


窶窘阨亦近似之草堂錢塘即曲江也如一應辟藩閫者二

十餘年仰給升斗孔子廟草堂亦荒矣少陵避亂于鄜轉

秦州流落劍南蜀亂逃梓州再歸成都而草堂在浣花里

者屢破矣其破也有三録事王司馬輩為之脩起至宋吕

相鎮成都又為作草堂故址繪先生象於中翁數嘗冦亂

今亂定獲歸錢唐苐未知草堂不為風雨𠩄破則為戎馬

所躒躝果無恙不吾聞今浙垣大一辨章朱公方偃武事

延致舊德碩儒爼豆於雅歌壺矢間太平有象於此乎見

車𮪍虚左或過翁草堂問風雨無恙即有恙不有脩起於

録事司馬者其不為弱重搆如成都吕相乎果爾相國之

尊賢為不誣矣吾於如一之行卜之