Page:Sibu Congkan1498-楊維楨-東維子文集-6-5.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


賴有君焉於是與公通譜牒吾子公之上第門生幸有以

銘諸按状君名安垕字仲元其系實岀虞仲氏自唐文懿

公世南陪𦵏昭陵始為雍人後十有一世某從僖宗入蜀

又為蜀人八傳而為宋太師雍國公兄文扈駕渡南子姓

有尋周讓王之隐跡于海虞者故隐君為吳人曽大父某

弗仕宋将仕郎父某弗仕母郎氏君生而性靜深長有器

局謹事其親如禮甚親殁事其長如父家政必承其出又

必相其審于義沃于三力也故舉無過差時節祀先必哭

泣君初喪時歳延碩師過子姪以道義學将招其私墊籍

私田其中以為先氏虞仲學官事未集而殁兄弟同居者

五十年鄉黨以友孝聞婣戚朋舊服其交久而敬後至元