Page:Sibu Congkan1503-宋濂-宋學士文集-14-02.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宋學士文集卷第四     鑾坡集卷第四即翰苑前集

  元𨼆君子東陽陳公先生鹿皮子墓志銘

婺之東陽有𨼆君子戴華陽巾裁鹿皮為衣種藥銀谷澗中

當春陽正毁翫落紅扵飛花亭上亭下有流泉花飛隊泉中

與其相廽旋良久而去君子樂之日往觀弗厭既而入太霞

洞著書其書縦横辯愽孟軻氏而下皆未免扵論議元統間

濂甞候君子洞中君子歩屧出速坐之海紅花底戒侍史治

酒漿𦵔醢親執斚獻酬歌古詞以為驩酒巳君子慨然曰秦

漢而下說經而善者不傳傳者多不得其宗淳熈以来羣儒

之說尤與洙泗伊洛不𩔖余悉屏去傳注獨取遺經精思至

四十春秋一旦神㑹心融灼見聖賢之大指譬猶明月之珠

失之二千年上自王公下至甿𨽻無不倀倀日索之終不可

⿰至支 -- 𦤺牧豎乃𫉬扵大澤之濵豈可以人賤而并珠弗貴乎吾今

持此以解六經决然自謂當㫁来說扵吾後云濂乃避席而