Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


異舘閣之具也巳而禮闈

廷對果皆首冠自是入官

翰林登樞内相日惟文字

唘沃為職位望日益髙製

作日益盛凢友朋宴㑹離

合之𥝠君臣吁咈治化之