Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


既寿之于梓以公平生

厚莫予先也请序于帙

於乎公之名编蓋亦示谦

耳若其诗文予既

之上而

朝廷政治下而父子兄弟