Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朋友載之金石碑板散見

於四方者其去孝經小学

人知傅讀者為不遠是皆

發乎人情止乎理義渾

然治世之音也非我

國家當天運之隆臻治化