Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


秉南者子孫數傳益盛遂爲邑中右族太淑人爲處士文度之

女始笄嫁于何爲故贈通議大夫都察院右副都御史崇美之

配是生子爲侍郎鑑太淑人未嫁時巳稱賢女葢年十二失母

楊氏居喪哀毁有禮見叔母吳氏有淑德即母事之事繼母曲

盡孝敬有人所難及者及爲婦愈遵婦道通議君甚宜之時祖

姑呂氏在堂察其賢明遇家事之大者必與議而後行數稱之

曰吾家得新婦將由此而振乎其舅素菴翁與姑俞氏尤以家

事𠋣治于内太淑人不自爲功所以事之者益謹日必躳具飲

膳見食則喜或食不甘則踧踖不自安必再具而進呂夫人晚

年患風疾起居飮食左右扶持至躳滌汚穢不煩侍婢歷數年

不倦嘗夜妾王氏生子欲棄之太淑人坐守至旦竟撫育成立

平生性更不悋嫁時有私田若干畞歲悉以所入公用至夫族