Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


御史封孺人後加今封又通議君卒䝉恩令有司治塋域至

是復遣官啓壙合葬及賜祭皆如制鄕邦榮之子男三長即

鑑次曰銶承事郎次曰某庻出女一適劉兖孫男四長曰宇國

子生次曰寰縣學生次曰寯曰女五適呂經賢王誼俞極俞

嘉言一尚㓜曾孫男二曰紹曰繼女一夫太淑人能以慈教成

其子爲時賢臣且孫曾詵詵其盛未巳所謂由此以振其家者

呂夫人之言不尤驗乎因附書之

匏翁家藏集卷第七十五