Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   贈承德郎刑部江西清吏司主事陳公墓表

華亭陳一䕫與予同官于朝相好甚公暇過予談詩輒欣然

忘歸他日與其友趙栗夫至則其容戚然言欲發且止巳而栗

夫爲言曰一䕫之父母不幸俱没而葬乆矣未有表其墓者今

者自咎不早爲圗使先德泯焉不顯敢介僕以請於是一䕫乃

起而拜予固重一䕫者而一䕫乃復不忘其父母如此不又可

重乎其何忍拂之狀曰陳氏世爲華亭人其先曰慶四者居郡

城之南胥顧泖之隂生鼎亨生文德生守仁爲同里張氏贅壻

生以言即一䕫之父也其諱綸字以言别號怡筠少侍外舅伯

玉宦㳺會稽及長而歸適父當就逮京師徒歩從之時永樂間

朝廷營建未巳𬒳罪者例發工作即以身代備歷艱苦人不能

堪而處之自如鄕里稱其孝後父母繼亡居喪盡哀以陳氏舊