Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


選尚書泰和王公見其文歎曰子何乃不得第進士𫆀擢寘第

一授襄陽府同知君至以屬吏不知爲政取前元張文忠公三

事忠告刻木傳之痛抑豪民爲襄王所知厚加禮待三年俄丁

父憂服除改處州州號難治屬邑龍泉慶元居民盗鑿銀鑛恃

險爲亂鎭守中貴人欲請于朝盡勦絶之君言此州民常態願

往諭之用其言民皆散去竟無事秩滿乃擢都轉運鹽使司同

知鹽池無垣諸無頼相率持兵械入池恣取往往爭奪殺傷有

司莫能禁君上疏陳其𡚁 朝廷命御史一人廵視而人乃知

惧仍用其說築垣以闌人蹟垣廣袤百二十餘里外鑿濠濠外

復築堰以防水患周垣建鋪舎二十四以居邏卒復創分司二

於池之東西功畢而鹽𡚁頓革先時池旁居民每藏私鹽窖中

以牟大利君諭以利害民爭自首悉歸所藏于官自是鹽法大