Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


居極侍養之樂者幾二十年而府君年九十四而終實弘治六

年二月十二日也府君質莊重言笑有時事父母孝母榮氏性

嚴率其妻承順無違母常病危禱于神願同茹素三年以延其

生母病果愈尤有厚德女兄之夫仕于外以百金託之歲乆持

還封識如故嘗買一商物旣而酬其直商誤以爲酬矣不納府

君曰若何善忘耶卒強納之其年旣高節序賓客滿門子孫侍

側宴飲終日歡然無倦容至語及其親然輒流涕不樂耳雖重

聽入夜猶能燈下觀書而歩履更徤人所以羡之者不獨以貴

也府君之先俱不仕曾太父貴一大父文達父季益世有積德

其配沈氏柔慈儉勤稱賢里中先三十九年卒贈孺人子男四

長即璿娶李氏次即璣娶周氏封孺人次玉娶吳氏次衡娶陳

氏繼吳氏璿衡俱先卒孫男四日節曰武曰學曰道女六曾孫