Page:Sibu Congkan1659-錢謙益-牧齋有學集-12-04.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


我知輕重我明長短問之以權度茫如也此無目而

諍目不通經而學史之過也有人曰我知權我知度

問之以輕重長短亦茫如也此執籥而爲日不通史

而執經之過也經不通史史不通經誤用其偏詖蒐

瑣之學術足以殺天下是以古人愼之經經緯史州

次部居如農有畔如布有幅此治世之菽粟亦救世

之藥石也客曰編年紀傳史家兩行今何獨取乎記

傳曰左氏之書先經始事後經終義經也非史也司

馬氏以命世之才曠代之識高視千載剏立史記本

紀年表祖春秋之凡例六書世家列傳變國風之條