Page:Sibu Congkan1700-朱彜尊-曝書亭集-20-13.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


士題名之次而十六年楊廷鑑榜遂無隙地可樹碑矣予輯

日下舊聞旣撮其大略筆之于卷康熙辛未秋八月上丁

天子命大學士代祀孔子彞尊充十哲分獻官禮畢偕祭酒

汪霦鼂采司業吳涵容大徧覽諸碑其𥘉釋褐即𢰅記立石

後乃有遲一二十年始立又或有題名無記兼踣于地者多

有之嗚呼明之祖宗待進士可謂隆矣苟不由是出身𨕖人

輒投之僻左荒逺之地士大夫論資格日嚴而萬曆以後題

名之石不師舊典作記登第者罕有拓而傳示子孫徒僵立

于風雨氷雪之中信其剥蝕不亦可歎也夫爰屬二公扶其

踣者并搨之


曝書亭集卷第五十一