Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


昌矣大矣壽矣康矣榮矣哀矣稽之于古殆莫之與符也某

等從侍郎公游厯下獲拜太君于堂而忽聞長逝誠不禁涕

泗之霑裾也牲之羭也酒之醹也盤有果而俎有腒也跽陳

于筵几之前念德容之如昨而不可覩矣爲文告哀冀靈之

式鑒而享此肴蔬也

   祭黃母周孺人文

嗚呼孺人嫁不必鄉里寓公是歸産不必多男有子而才當

其相夫子而仕也六館四門教胄子也監丞之賢孺人爲之

耦也及其殞𠩄天而孀也慈闈之訓兼義方也徵君之賢孺

人成其名也嗟世營營聲利是求維孺人之德安貧勿憂餐

以菽水不事鼎飪服以縞綈不事玉錦古聖微言載在六經

有圖有史百氏縱横香廚祕閣易散難并監丞躭讀廣爲探