Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亟投河沉浮于水者數其弟竟死而君不善泅水反得不死

郷人以爲詩讖君痛弟故自是不復作詩專治舉子業弟子

從之游者漸衆館真如僧舎僧寂月通儒書能詩予每偕吳

君造君則寂月亦至劇談移日不去夜坐彌勒龕琉璃燈下

恒達旦不寐寂月語人曰與諸君譚假令載筆記之即法言

中說也聞者怪之不顧予旣客游四方久之吳君亦入楚轉

客于黔以卒未幾寂月亦逝君十赴省試不利乃附載運船

訪予京師㑹予奉命主江南郷試君至則大困旅食淨度寺

著散懷録自遣比予還則君巳病遂不起予往視其斂兄子

某扶其柩還半塗亦沒淹數月始達于里子某葬之先丗之

原君娶某氏繼娶卜氏卒時年六十嗚呼方予與君田居往

還晨夕者寥寥數子相見肝膽畢露妄謂天下無不可交之