Page:Sibu Congkan1705-朱彜尊-曝書亭集-20-18.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


自給年七十病卒君先丗曰尚衮曰中立皆舉進士尚衮未

授官中立爲大理寺右評事又有立武功與倭戰沒者建祠

南匯城代爲士族而與君游者多不知其門閥年二十間道

走桂林名書仕版而與君游者終不知其官資君娶伍氏再

娶殷氏鞠氏先後生子九人悉夭而羣從皆學官弟子與君

游者或不知其有家室子姓於醫受業于季父中梓士材中

梓撰方書一十七部君補撰藥品化義醫學口訣脈訣彚辨

痘疹全書四部刋行之有延之治疾者數百里必往視疾愈

不責報或酬以金輒從西吳書估舟中買書不論美好由是

積書三十櫝繞臥榻折旋皆書也與君游者相對樓下不知

其儲書之冨客過無分出處貴賤怡顔相接暇則坐輕舟載

花郭外藝庭前飲客酒必自逺致山肴海錯饌必豐與君游