Page:Sibu Congkan1756-厲鶚-樊榭山房集-8-7.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鄭注父者子之天殺已之天紀侯但𧮂哀公安必㦤王

之受而烹之不得云紀侯殺之也㦤王受𧮂而烹之則

齊襄之讎應在莊王矣天王其可讎乎子胥入郢撻平

王之墓左氏紀鄖公辛之言曰君討臣誰敢讎之君命

天也則公羊父不受誅子復讎之義疎矣乃子胥不聞

其辱無極之屍何有𧮂九世之祖而怒其無罪之遠孫

哉且齊之政始衰於哀公齊風雞鳴序刺哀公之荒淫

還序刺哀公之好獵外禽內色未或不亡當時于王室

必有失朝覲貢獻之職者而後紀侯之𧮂得入之周德

雖衰哀公非不受誅彼讎及九世云者衡以推刃之說

其自相刺謬亦甚矣紀齊同姓國也又嘗同盟于黃前