Page:Sibu Congkan1763-戴震-戴東原集-4-1.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


先生卒於乾隆丁酉秊五十有五自先生以古學唱三

十秊來薄海承學之士至於束髮受書之童子無不知

有東原先生葢其興起者盛矣稱先生者皆謂考覈超

於前古始玉裁聞先生之緒論矣其言曰有義理之學

有文章之學有考覈之學義理者文章考覈之源也孰

乎義理而後能考覈能文章玉裁竊以謂義理文章未

有不由考覈而得者自古聖人制作之大皆精審乎天

地民物之理得其情實綜其始終舉其綱以俟其目與

以利而防其獘故能奠安萬世雖有姦㬥不敢自外中

庸曰君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不繆建