Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/152

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子篇彼此互有倡和名雖五子實則六人其後明卿

社元美與之書云欲作廣五子首足下矣繼而茂秦與

于鱗有隙於是更定五子去茂秦而登明卿仍六子也

當明卿入社之始茂秦猶未絕交當時因有七子之目

未幾公實卒而余德甫張肖甫繼入元美謂吟詠流布

人閒或稱七子或稱八子吾曹實未嘗相標㮄也然元

美寄明卿詩云海內居然七子名贈肖甫詩云七子翩

翩共鄴游座中君豈減應劉又云當時七子大名齊誰

似金甌出御題其𢰅德甫墓誌亦有寘公於七子中之

語又輔國將軍拱樹墓志云余德甫爲尚書比部郎郎