Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


正讀民如冥也瞑古眠字宋玉招魂以瞑與身韻平便聲相近故觀𧰼

以韻賓民讀平如便也淵音近環與營聲相近故訟彖

以韻成正讀淵如營也天汀聲相近故乾彖以韻形成

乾文言以韻情平讀天如汀也此例本於維淸之禋成

禎烈文之訓刑夫子亦猶行古之道而已矣古人訓膺

爲胸故膺有壅音說文膺胸也釋名膺壅也氣所壅塞

也蒙彖以應韻中功比彖以應韻中竆亦讀應爲壅也

未濟𧰼以極與正韻朱文公疑極當作敬顧氏以其非

韻遂置之不論子謂極从亟亟敬聲相近廣雅亟敬也

方言自關而西秦晉之間凡相敬愛謂之亟則朱說非