Page:Sibu Congkan1855-汪中-述學-2-2.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


吏張釋之慱有虎圈嗇夫外戚傳有SKchar室嗇夫及此銘之武嗇夫其名雜矣漢

官之非眞拜者有行有領有護有守郎中秩比三百石都水水衡都尉屬官劉

向以郎中爲都水使者本傳稱領護三輔都水及遷光祿大夫秩比二千石則

尊矣而所校諸書序皆稱護左都水使者光祿大夫則護者兼官之名若後世

之差遣此武嗇夫乃假吏也霸嗇夫名掾丞令皆考工官吏廣漢賞尊其名也

守令亦其未即眞者耳丞之多者佽飛九丞掖庭八丞宦者七丞獨考工不知

其數今言主右丞則非一丞矣云護工卒史不禁者不禁卒史名嗇夫掾丞令

皆先卑而後尊卒史在令後者以護工别出之云省者漢諸器銘多有之若呂

氏春秋之言監工矣云中宫内者弟二十五者漢時皇后所居稱中宫蓋永定

宮也漢諸鐙銘多紀其次弟云受内者謂中宫侍御受之内者也金石錄平周

金鉦銘云平定五年受圜隂與此同意乾隆四十九年八月晦汪中釋

江淹墓辨

歙之江氏皆祖梁金紫光祿大夫醴陵侯淹以醴陵爲濟陽考城人歲遣人至